סדנאות וקורסים לאירגונים וחברות

כל מנהל צריך לקבל כלים על:

יצירת זהות ומשמעות
בעולם העבודה

תקשורת
ומתן משוב

Flexibility ניהולי
ויכולת אמפטית

מנהיגות
ונוכחות ניהולית

תמיד אתאים את הסדנאות שלי לארגון שלכם, אך הנה כמה רעיונות:

הישכון זאב עם כבש? ניהול קונפליקטים בארגונים

הנטייה הטבעית בארגונים הנה לטפל בהיבטים 'הפורמליים' של הקונפליקט (כגון נהלי עבודה או הגדרות תפקידים). ברם, בטיפול ברכיבים אלו בלבד נשכחים הרגשות והצרכים הנסתרים של המעורבים שהם- הם 'השמן' על מדורת הקונפליקט.

בסדנה זו נלמד מודל ייחודי אשר מטרתו:
♦ לחזק את "האומץ הניהולי" בניהול והתמודדות עם קונפליקטים ומשברים.
♦ לייצר פתרונות מוסכמים, אליהם מחויבים בהמשך הדרך.
♦ לחזק תרבות ארגונית דיאלוגית – המציבה את ההקשבה כערך חדש ומגייסת יצירתיות בפתרון הבעיה.
♦ לטפל באופן ענייני בקונפליקטים, ללא הזנחה של האלמנטים הבין אישיים והרגשיים.
♦ לנהל שיחות קשות וכעסים באופן מקצועי ואפקטיבי.

אם אין אני לי – מי יחמיא לי? מתן משוב

בסדנה זו נלמד:
♦ להכין את השיחה, לנתח את חזקותיו של העובד ואת הפערים.
♦ לבנות מסר מתוך גישה אמפטית והתייחסות לרכיבים הרגשיים בשיחת המשוב.
♦ להעביר משוב 'קשה' ולהתמודד עם התנגדויות.
♦ לגזור יעדי פעולה במשותף עם העובד ולהגדיר יעדים לביצוע.

משיחה קשה להישג ניהולי: ניהול שיחות קשות

בסדנאות ייחודיות אלו נאפשר למשתתפים לשהות ב'קוקפיט הניהולי' ולחוות כלי ייחודי המאפשר להפוך שיחה קשה להישג ניהולי. מצורפת הצעה ל- 3 סדנאות המתאימות למנהלים בשלבי למידה שונים.

♦ סדנה ראשונה – עקרונות לניהול שיחה מורכבת
♦ סדנה שנייה –ההיבטים הנסתרים של השיחה הניהולית
♦ סדנה שלישית: שילוב חקר מוקיר בשיחה הניהולית

Flexibility ניהולי

מורן שמיר:      052-2027914
Moran@moranshamir.co.il

כל הזכויות שמורות למורן שמיר       I      עיצוב: קארין קורן     I     בניית אתר: מורן דה-פילוסוף